Noen ganger kan det være greit å desinfisere raskt og effektivt, som feks. netter og helger.

Vi kan hjelpe med utstyr og kjemi for å gjøre en god jobb på kun 20 minutter. Spør oss !!

Helsevesen som ambulanse - sykehus - sykehjem - hjemmesykepleie - ol

Alle disse håndterer pasienter som er eller kan være syke uten at man vet. Da må man ta høyde for at alle er bærerer av smittsomme ting som viruser eller bakterier. Vi kan hjelpe med produkter til å løse en travel dag uten at det går utover sikkerheten til pasienter eller ansatte.

Ansatte gjør en fantastisk jobb hver dag og bør kun ha det beste for seg og sine pasienter.

Covid virus, Salmonella , MRSA , Influensa mm

Dette kan fjernes på minutter !!


Les mer på listen på EN tester..

Alle disse benytter seg i dag med alkoholprodukter med de negative sidene som lukt, brannfare, ødelagte plastskjermer, ødelagte setetrekk og følsomme overflater, helt unødvendig.  Kjøretøy må desinfiseres i 3 timer for å være "rene".

Med våre produkter gjøres samme jobben på 20 minutter.  

Et akuttmottak har som ambulansen, mange kriker og kroker og her benyttes stort sett en fogger med hydrogenperoksid og sølvnitrat . Dette tar tid og  maskinen  er også litt svak, så ventilasjon må tettes for å gjøre en skikkelig jobb.                                  Et raskere produkt og kraftigere fogger vil også "rense" ventilasjon.

Vi kan her bistå med hvordan få nedetiden på rommet i ambulansen eller på sykehjemmet.