Barnehager og skoler

Barnehager og barneskoler har en utfordring med sykdom og smittespreding gjennom mye kontakt med felles leker           og hverandre. Skal leker og møbler holdes rene for bakterier og viruser er dette en jobb man må gjøres grundig og det kan ikke glemmes.   Ønsker man at en barnehage ikke skal være en base for ulike sykdommer bør det desinfiseres jevnlig.                       Spesielt gjelder dette leker til de minste barna . Evt vask må over 60 grader og det er ikke alltid mulig. 


Ungdomsskole og Videregående : Her har man kontaktpunkter som pulter, stoler, dører, benker, toaletter, gymsaler, garderober ol.  Skolene blir stort sett rengjort etter Insta 800 og der inngår kun vask, ingen desinfisering, noe som burde vært gjort jevnlig for å unngå smittespredning .   Vi kan bistå personalet med produkt og opplæring.


Hender :  Mange barnehender tåler ikke all spritingen og huden får skader som gjør vondt. Vårt produkt Virufoam kommer ut i  et behagelig skum, tørker raskt og fjerner alt av viruser og bakterier ( også Covid. ) Les om EN godkjente tester.

Smitteutbrudd ? 

I disse dager er pandemien veldig aktiv på ungdomsskoler og videregående skole og karantene - smittesporing er kjempeviktig.

Men lokaler det har vært påvist smitte i bør stenges og desinfiseres med produkt som tar Covid for de tas i bruk igjen.

Det betyr ikke at det skal drives vedlikeholdsarbeid og annen trafikk i rommet før desinfisering har skjedd.

De muterte virusene er mer smittsomme og lever kanskje lenger enn det opprinnelige viruset.

Vi har erfaringen og de riktige produkt .