ATP måling

En ATP-måler brukes til å ta måling av hvor mange levende celler det finnes på et området eller i en væske. ATP kommer fra ordet adenosintrifosfat som er et molekyl man finner i alle levende celler. Å gjøre en bakteriemåling er veldig enkelt med vår ATP-måler.

Den oppgir med en tallverdi oppgitt i RLU. RLU står for relativ-lys-enhet og kommer av at bakterieprøven blir gjennombelyst av måleinstrumentet. Anbefalte verdier der vi mennesker er og tar, bør være under 1000 RLU.

Egnede verdier for steder hvor mat blir oppbevart, tilberedt eller spist bør være under 500 RLU. 

LuciPac A3 teknologien måler på ATP, AMP og ADP som gir bedre mulighet for å finne mikroorganismer fra enkelte matvarer og drikke på overflater. Dette er en stor fordel sammenlignet med Lucipac Pen svabere som måler på ATP og AMP. ADP bakteriene forekommer innenfor en rekke områder som blant annet rått kjøtt og fisk. Hvis man måler med en Lucipac Pen svaber på et skjærebrett hvor rå laks har blitt tilberedt, vil man måle bortimot 0 RLU, som indikerer at skjærebrettet er helt rent. LuciPac A3 er godkjent av AOAC.

Vi kan komme å måle med vår ATP måler for å sjekke hvor rent det er hos dere

PC vasket grundig

RLU målt etter vask

Sprayet på til det var tørt

RLU målt etter 10 minutter