Biorens-system har produkter på lager, når vi er på plass etter brannen i våre lokaler.

Vanlige desinfiserings produkter, men også spesialprodukter.